3 CH3COOH + 2 Ba(OH)2 2 H2O + 2 C(H3COO)2Ba

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): CH3COOH je kyselina, Ba(OH)2 je báza.

Reaktanty:

 • CH3COOH
  • Názvy: Kyselina octová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, Kyselina etánová zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07, E260 zdroj: wikidata, získané: 2019-09-07
 • Ba(OH)2

  Produkty:

  • H2O
   • C(H3COO)2Ba