? C3H6N6O6 ? H2 + ? N2 + ? CO + ? CO2 + ? H2O

Chyba: Chyba pri výpočte koeficientov: Neexistuje jednoznačné riešenie