2 Al(OH)3 + 3 H2SO3 6 H2O + Al2(SO3)3

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): Al(OH)3 je báza, H2SO3 je kyselina.

Reaktanty:

  • Al(OH)3
    • Názvy: Hydroxid hlinitý zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02
  • H2SO3
    • Názvy: Kyselina siričitá zdroj: wikidata, získané: 2019-09-02

Produkty:

  • H2O
    • Al2(SO3)3