Zn (s) + 2 CuCl (s) 2 Cu (s) + ZnCl2 (s)

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

2 CuI + 2 e- 2 Cu0 (riduzione)

Zn0 - 2 e- ZnII (ossidazione)

CuCl è un agente ossidante, Zn è un agente riducente.

Reagenti:

 • Zn
  • Nomi: Zinco fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Polvere di zinco fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Zn fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Polvere grigia tendente al blu fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • CuCl
  • Nomi: Cloruro rameoso fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuCl fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02

Prodotti:

 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • ZnCl2
  • Nomi: Cloruro di zinco fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Dicloruro di zinco fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme bianco igroscopico inodore fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07