2 O2 + H2 2 HO2

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

2 H0 - 2 e- 2 HI (ossidazione)

4 O0 + 2 e- 4 O-1/2 (riduzione)

H2 è un agente riducente, O2 è un agente ossidante.

Reagenti:

 • O2
  • Nomi: Ossigeno fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Ossigeno (liquido) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Ossigeno, liquido refrigerato fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Gas inodore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07; Gas liquefatto . liquido incolore tendente al blu estremamente freddo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • H2
  • Nomi: Molecola di idrogeno fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Idrogeno fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, H₂ fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Gas inodore incolore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • HO2
  • Nomi: Idroperossido fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02