2 NaCl (aq) + Cu(NO3)2 (aq) 2 NaNO3 (aq) + CuCl2 (aq)

Reagenti:

 • NaCl
  • Nomi: Cloruro di sodio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Sale da cucina fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, NaCl fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Sale fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
 • Cu(NO3)2
  • Nomi: Nitrato rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02

Prodotti:

 • NaNO3
  • Nomi: Nitrato di sodio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Nitrato del Cile fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, NaNO3 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, "Chile saltpeter" fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Cristalli incolori igroscopici fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • CuCl2
  • Nomi: Cloruro rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Cloruro di rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuCl2 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02