Mg + CuCl2 Cu + MgCl2

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

CuII + 2 e- Cu0 (riduzione)

Mg0 - 2 e- MgII (ossidazione)

CuCl2 è un agente ossidante, Mg è un agente riducente.

Reagenti:

 • Mg
  • Nomi: Magnesio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Magnesio (polvere) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Magnesio (pellets) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Polvere grigia fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07; Solido in varie forme argenteo-bianco metallico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • CuCl2
  • Nomi: Cloruro rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Cloruro di rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuCl2 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02

Prodotti:

 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • MgCl2
  • Nomi: Cloruro di magnesio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cloruro di magnesio anidro fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cloruro di magnesio anidro fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme deliquescente bianco fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07