4 H2SO4 + 4 Cu 4 H2O + 3 CuSO4 + CuS

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

4 Cu0 - 8 e- 4 CuII (ossidazione)

SVI + 8 e- S-II (riduzione)

Cu è un agente riducente, H2SO4 è un agente ossidante.

Reagenti:

 • H2SO4
  • Nomi: Acido solforico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Acido solforico, concentrato (> 51% e < 100%) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Acido solforico 100% fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Olio di vetriolo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Liquido inodore incolore oleoso igroscopico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • H2O
  • CuSO4
   • Nomi: Solfato rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Rame solfato (anidro) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, CuSO4·5H2O fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
   • Apparenza: Cristalli bianchi igroscopici fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • CuS