4 H2SO4 + 3 Cu + 2 NaNO3 4 H2O + 2 NO + Na2SO4 + 3 CuSO4

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

3 Cu0 - 6 e- 3 CuII (ossidazione)

2 NV + 6 e- 2 NII (riduzione)

Cu è un agente riducente, NaNO3 è un agente ossidante.

Reagenti:

 • H2SO4
  • Nomi: Acido solforico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Acido solforico, concentrato (> 51% e < 100%) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Acido solforico 100% fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Olio di vetriolo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Liquido inodore incolore oleoso igroscopico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • NaNO3
  • Nomi: Nitrato di sodio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Nitrato del Cile fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, NaNO3 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, "Chile saltpeter" fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Cristalli incolori igroscopici fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • H2O
  • NO
   • Nomi: Monossido di azoto fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Ossido nitrico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Monossido d'azoto fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
   • Apparenza: Gas incolore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Na2SO4
   • Nomi: Solfato di sodio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Sodio solfato fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Na2SO4 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
   • Apparenza: Solido in varie forme bianco igroscopico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • CuSO4
   • Nomi: Solfato rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Rame solfato (anidro) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, CuSO4·5H2O fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
   • Apparenza: Cristalli bianchi igroscopici fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07