3 H2O2 + 10 OH- + 2 (Cu)3+ 8 H2O + 2 (CuO4)2-

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

2 CuIII - 6 e- 2 CuVI (ossidazione)

6 O-I + 6 e- 6 O-II (riduzione)

Cu3+ è un agente riducente, H2O2 è un agente ossidante.

Reagenti:

 • H2O2
  • Nomi: Perossido di idrogeno fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Perossido di idrogeno (>60% in soluzione acquosa) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, H2O2 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
  • Apparenza: Liquido incolore fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • OH-
  • Nomi: Idrossido fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Idrossidi fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
 • Cu3+

Prodotti:

 • H2O
  • CuO42-