2 H2O + 2 (OH)- + Be H2 + ([Be(OH)4])2-

Questa è una reazione di complessazione: [Be(OH)4]2- è il complesso formatosi.

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

Be0 - 2 e- BeII (ossidazione)

2 HI + 2 e- 2 H0 (riduzione)

Reagenti:

 • H2O
  • OH-
   • Nomi: Idrossido fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Idrossidi fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Be
   • Nomi: Berillio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Be fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Glucinium fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Solido in varie forme grigio fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

  Prodotti:

  • H2
   • Nomi: Molecola di idrogeno fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Idrogeno fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, H₂ fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Gas inodore incolore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • [Be(OH)4]2-