H2O + Cu H2 + CuO

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

Cu0 - 2 e- CuII (ossidazione)

2 HI + 2 e- 2 H0 (riduzione)

Cu è un agente riducente, H2O è un agente ossidante.

Reagenti:

 • H2O
  • Cu
   • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

  Prodotti:

  • H2
   • Nomi: Molecola di idrogeno fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Idrogeno fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, H₂ fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Gas inodore incolore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • CuO
   • Nomi: Ossido rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuO fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02