H2 + CuSO4 H2SO4 + Cu

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

CuII + 2 e- Cu0 (riduzione)

2 H0 - 2 e- 2 HI (ossidazione)

CuSO4 è un agente ossidante, H2 è un agente riducente.

Reagenti:

 • H2
  • Nomi: Molecola di idrogeno fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Idrogeno fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, H₂ fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Gas inodore incolore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • CuSO4
  • Nomi: Solfato rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Rame solfato (anidro) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, CuSO4·5H2O fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
  • Apparenza: Cristalli bianchi igroscopici fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • H2SO4
  • Nomi: Acido solforico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Acido solforico, concentrato (> 51% e < 100%) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Acido solforico 100% fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Olio di vetriolo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Liquido inodore incolore oleoso igroscopico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07