2 Fe + 3 Mg(OH)2 3 Mg + 2 Fe(OH)3

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

3 MgII + 6 e- 3 Mg0 (riduzione)

2 Fe0 - 6 e- 2 FeIII (ossidazione)

Mg(OH)2 è un agente ossidante, Fe è un agente riducente.

Reagenti:

 • Fe
  • Nomi: Ferro fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Fe fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
 • Mg(OH)2
  • Nomi: Idrossido di magnesio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Magnesio idrossido fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Mg(OH)2 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02

Prodotti:

 • Mg
  • Nomi: Magnesio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Magnesio (polvere) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Magnesio (pellets) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Polvere grigia fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07; Solido in varie forme argenteo-bianco metallico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • Fe(OH)3