4 CuO + 2 NH4Cl 4 H2O + 3 Cu + N2 + CuCl2

Questa è una reazione acido-base (neutralizzazione): CuO è una base, NH4Cl è un acido.

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

3 CuII + 6 e- 3 Cu0 (riduzione)

2 N-III - 6 e- 2 N0 (ossidazione)

CuO è un agente ossidante, NH4Cl è un agente riducente.

Reagenti:

 • CuO
  • Nomi: Ossido rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuO fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
 • NH4Cl
  • Nomi: Cloruro d'ammonio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Cloruro di ammonio fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Ammonio cloruro fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
  • Apparenza: Solido in varie forme inodore incolore tendente al bianco igroscopico fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • H2O
  • Cu
   • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • N2
   • Nomi: Azoto (gas compresso) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Azoto (liquefatto) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Azoto liquido fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Gas inodore incolore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07; Liquido inodore incolore estremamente freddo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • CuCl2
   • Nomi: Cloruro rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Cloruro di rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuCl2 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02