CuO + 2 HN3 H2O + Cu + 3 N2

Questa è una reazione acido-base (neutralizzazione): CuO è una base, HN3 è un acido.

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

CuII + 2 e- Cu0 (riduzione)

6 N-1/3 - 2 e- 6 N0 (ossidazione)

CuO è un agente ossidante, HN3 è un agente riducente.

Reagenti:

 • CuO
  • Nomi: Ossido rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuO fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
 • HN3
  • Nomi: Acido azotidrico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Acido idrazoico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Azoimide fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02

Prodotti:

 • H2O
  • Cu
   • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • N2
   • Nomi: Azoto (gas compresso) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Azoto (liquefatto) fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Azoto liquido fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
   • Apparenza: Gas inodore incolore compresso fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07; Liquido inodore incolore estremamente freddo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07