Cu(NO3)2 + Sn Cu + Sn(NO3)2

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

CuII + 2 e- Cu0 (riduzione)

Sn0 - 2 e- SnII (ossidazione)

Cu(NO3)2 è un agente ossidante, Sn è un agente riducente.

Reagenti:

 • Cu(NO3)2
  • Nomi: Nitrato rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
 • Sn
  • Nomi: Stagno fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Sn fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Polvere bianca cristallina fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • Sn(NO3)2