Ca + BeO CaO + Be

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

BeII + 2 e- Be0 (riduzione)

Ca0 - 2 e- CaII (ossidazione)

BeO è un agente ossidante, Ca è un agente riducente.

Reagenti:

 • Ca
  • Nomi: Calcio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Ca fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Calcio elemento fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Polvere da bianca argentea a grigia fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • BeO
  • Nomi: Ossido di berillio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, "Berillia" fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Monossido di berillio fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: O polvere bianca cristalli fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • CaO
  • Nomi: Ossido di calcio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Idrossido di calcio fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, CaO fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
  • Apparenza: Polvere bianca igroscopica cristallina fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • Be
  • Nomi: Berillio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Be fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Glucinium fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme grigio fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07