2 Ca + (COO)2Na2 2 Na + (COO)2Ca2

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

2 CIII + 2 e- 2 CII (riduzione)

2 NaI + 2 e- 2 Na0 (riduzione)

2 Ca0 - 4 e- 2 CaII (ossidazione)

(COO)2Na2 è un agente ossidante, (COO)2Na2 è un agente ossidante, Ca è un agente riducente.

Reagenti:

 • Ca
  • Nomi: Calcio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Ca fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Calcio elemento fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Polvere da bianca argentea a grigia fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • (COO)2Na2

Prodotti:

 • Na
  • Nomi: Sodio fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Na fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Natrium fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme argenteo fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07
 • (COO)2Ca2