2 Bi(OH)3 + 3 K2SnO2 3 H2O + 2 Bi + 3 K2SnO3

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

2 BiIII + 6 e- 2 Bi0 (riduzione)

3 SnII - 6 e- 3 SnIV (ossidazione)

Bi(OH)3 è un agente ossidante, K2SnO2 è un agente riducente.

Reagenti:

 • Bi(OH)3
  • K2SnO2

  Prodotti:

  • H2O
   • Bi
    • Nomi: Bismuto fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Bi fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
   • K2SnO3