S + 2 Na Na2S

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

S0 + 2 e- S-II (Reduktion)

2 Na0 - 2 e- 2 NaI (Oxidation)

S ist ein Oxidationsmittel, Na ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

  • S
    • Na

      Produkte:

      • Na2S