S (s) + 2 Ag (s) Ag2S (s)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

S0 + 2 e- S-II (Reduktion)

2 Ag0 - 2 e- 2 AgI (Oxidation)

S ist ein Oxidationsmittel, Ag ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

  • S
    • Ag

      Produkte:

      • Ag2S