5 O2 + 2 P 2 PO5

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

2 P0 - 20 e- 2 PX (Oxidation)

10 O0 + 20 e- 10 O-II (Reduktion)

P ist ein Reduktionsmittel, O2 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

  • O2
    • P

      Produkte:

      • PO5