NaOH + [CH3NH3]Cl H2O + NaCl + CH3NH2

Reaktanten:

 • NaOH
  • [CH3NH3]Cl

  Produkte:

  • H2O
   • NaCl
    • CH3NH2