2 Na3PO4 + 3 Ba(NO3)2 6 NaNO3 + Ba3(PO4)2

Reaktanten:

  • Na3PO4
    • Namen: Trinatriumphosphat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Na3PO4 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Trinatriumorthophosphat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Ba(NO3)2
    • Namen: Bariumnitrat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Barytsalpeter Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Ba(NO3)2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
    • Erscheinungsbild: Weißer Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

  • NaNO3
    • Namen: Natriumnitrat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Chilesalpeter Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Chilesalpeter Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
    • Erscheinungsbild: Farb- und geruchsloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Ba3(PO4)2
    • Namen: Bariumphosphat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Bariumorthophosphat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02