2 Na3PO4 + 3 Ba(NO3)2 6 NaNO3 + Ba3(PO4)2

Reaktanten:

 • Na3PO4
  • Ba(NO3)2

   Produkte:

   • NaNO3
    • Ba3(PO4)2