2 Na2S (aq) + 2 O2 (g) + H2O (l) Na2S2O3 (aq) + 2 NaOH (aq)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

2 S-II - 8 e- 2 SII (Oxidation)

4 O0 + 8 e- 4 O-II (Reduktion)

Na2S ist ein Reduktionsmittel, O2 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • Na2S
  • O2
   • H2O

    Produkte:

    • Na2S2O3
     • NaOH