Na2S + 2 AgI 2 NaI + Ag2S

Reaktanten:

 • Na2S
  • AgI

   Produkte:

   • NaI
    • Ag2S