Mn2O2 2 MnO

Reaktanten:

  • Mn2O2

Produkte:

  • MnO