2 KOH + 3 H2O2 + 2 NaCrO2 4 H2O + K2CrO4 + Na2CrO4

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

6 O-I + 6 e- 6 O-II (Reduktion)

2 CrIII - 6 e- 2 CrVI (Oxidation)

H2O2 ist ein Oxidationsmittel, NaCrO2 ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • KOH
  • H2O2
   • NaCrO2

   Produkte:

   • H2O
    • K2CrO4
     • Na2CrO4