2 HNO3 H2O + N2O5

Reaktanten:

  • HNO3

    Produkte:

    • H2O
      • N2O5