6 HNO3 + Ni 3 H2O + 3 NO2 + Ni(NO3)3

Reaktanten:

 • HNO3
  • Ni

   Produkte:

   • H2O
    • NO2
     • Ni(NO3)3