9 HNO3 + 8 Li 3 H2O + NH3 + 8 LiNO3

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

8 Li0 - 8 e- 8 LiI (Oxidation)

NV + 8 e- N-III (Reduktion)

Li ist ein Reduktionsmittel, HNO3 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • HNO3
  • Li

   Produkte:

   • H2O
    • NH3
     • LiNO3