4 HNO3 (aq) + Cu (s) 2 H2O (l) + 2 NO2 (l) + Cu(NO3)2 (aq)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

Cu0 - 2 e- CuII (Oxidation)

2 NV + 2 e- 2 NIV (Reduktion)

Cu ist ein Reduktionsmittel, HNO3 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • HNO3
  • Cu

   Produkte:

   • H2O
    • NO2
     • Cu(NO3)2