8 HNO3 (aq) + 3 Cu (s) 4 H2O (l) + 2 NO (g) + 3 Cu(NO3)2 (aq)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

3 Cu0 - 6 e- 3 CuII (Oxidation)

2 NV + 6 e- 2 NII (Reduktion)

Cu ist ein Reduktionsmittel, HNO3 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • HNO3
  • Cu

   Produkte:

   • H2O
    • NO
     • Cu(NO3)2