3 H2S + Fe2O3 3 H2O + S + 2 FeS

Dies ist eine Säure-Base-Reaktion (Neutralisation): H2S ist eine Säure, Fe2O3 ist eine Base.

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

S-II - 2 e- S0 (Oxidation)

2 FeIII + 2 e- 2 FeII (Reduktion)

H2S ist ein Reduktionsmittel, Fe2O3 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • H2S
  • Fe2O3

   Produkte:

   • H2O
    • S
     • FeS