H2O + N2O5 2 HNO3

Reaktanten:

  • H2O
    • N2O5

      Produkte:

      • HNO3