2 H2O + 4 KMnO4 + 3 NaNO 4 KOH + 4 MnO2 + 3 NaNO3

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

4 MnVII + 12 e- 4 MnIV (Reduktion)

3 NI - 12 e- 3 NV (Oxidation)

KMnO4 ist ein Oxidationsmittel, NaNO ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • H2O
  • KMnO4
   • Namen: Kaliumpermanganat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Kaliumtetraoxomanganat(VII) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, KMnO4 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kaliummanganat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Violetter geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • NaNO

  Produkte:

  • KOH
   • Namen: Kaliumhydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Ätzkali Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Kaliumoxidhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Weißer, hygroskopischer, geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • MnO2
   • Namen: Mangan(IV)-oxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Akhtenskit Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Magnesia nigra Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Schwarz-brauner Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • NaNO3
   • Namen: Natriumnitrat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Chilesalpeter Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Chilesalpeter Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Farb- und geruchsloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05