H2O + Cr2O3 + 3 Na2O2 2 OH- + 2 (CrO4)2- + 6 Na+

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

6 O-I + 6 e- 6 O-II (Reduktion)

2 CrIII - 6 e- 2 CrVI (Oxidation)

Na2O2 ist ein Oxidationsmittel, Cr2O3 ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • H2O
  • Cr2O3
   • Na2O2

    Produkte:

    • OH-
     • CrO42-
      • Na+