2 H2O + Bi(NO3)3 2 HNO3 + Bi(OH)2NO3

Reaktanten:

 • H2O
  • Bi(NO3)3

   Produkte:

   • HNO3
    • Bi(OH)2NO3