C (s) + 2 Ag2O (s) CO2 (g) + 4 Ag (s)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

C0 - 4 e- CIV (Oxidation)

4 AgI + 4 e- 4 Ag0 (Reduktion)

C ist ein Reduktionsmittel, Ag2O ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • C
  • Ag2O

   Produkte:

   • CO2
    • Ag