2 [Ag(NH3)2]OH + C3H5O H2O + 4 NH3 + 2 Ag + C3H5O2

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

3 C-I - 2 e- 3 C-1/3 (Oxidation)

2 AgI + 2 e- 2 Ag0 (Reduktion)

C3H5O ist ein Reduktionsmittel, [Ag(NH3)2]OH ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • [Ag(NH3)2]OH
 • C3H5O

Produkte:

 • H2O
  • NH3
   • Ag
    • C3H5O2