ZnSO3 SO2 + ZnO

Reaktanty:

  • ZnSO3

Produkty:

  • SO2Oxid siřičitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Vzhled: Bezbarvá kapalina nebo bezbarvý plyn zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • ZnOOxid zinečnatý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Další názvy: Zinková běloba zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, ZnO zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Kysličník zinečnatý zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Zinkova běloba zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Vzhled: Bílá pevná práškovitá látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28