3 O2 (g) + 4 CH3NO2 (aq) 6 H2O (l) + 4 CO2 (g) + 2 N2 (g)

Reaktanty:

 • O2
  • CH3NO2
   • Názvy: Nitromethan zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, CH3NO2 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Nitrometan zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02

  Produkty:

  • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
   • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • CO2Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
   • Další názvy: Karbid dioxid zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Kyselina dioxy-karbanoxylová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Suchý led (pevný) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
   • Vzhled: Bezbarvá plynná látka bez zápachu zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • N2