NaOH (aq) + Na2HPO4 (aq) H2O (l) + Na3PO4 (aq)

Reaktanty:

 • NaOHHydroxid sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Louh sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Natron zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, E 524 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílá pevná látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • Na2HPO4
  • Názvy: Hydrogenfosforečnan disodný zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Fosforečnan disodný zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Sekundární fosforečnan sodný zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02

Produkty:

 • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • Na3PO4Fosforečnan sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Fosforečnan trisodný zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Ortofosforečnan sodný zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Orthofosforečnan sodný zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, E339iii zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílá krystalická látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28