3 Na2O + 2 H3AsO4 3 H2O + 2 Na3(AsO4)

Reaktanty:

 • Na2OOxid sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Na2O zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílý prášek nebo krystalky zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • H3AsO4Kyselina trihydrogenarseničná zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Kyselina orthoarseničná zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, H3AsO4 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Kyselina ortoarzeničná zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bezbarvá hygroskopická pevná látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

 • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • Na3(AsO4)