6 HCl (aq) + 2 HNO3 (aq) + 3 NiS (s) 4 H2O (l) + 3 S (s) + 2 NO (g) + 3 NiCl2 (aq)

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

3 S-II - 6 e- 3 S0 (oxidace)

2 NV + 6 e- 2 NII (redukce)

NiS je redukční činidlo, HNO3 je oxidační činidlo.

Reaktanty:

  • HClKyselina chlorovodíková zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Chloran zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
    • Další názvy: Chlorovodík zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Kyselina solná zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
    • Vzhled: Bezbarvá kapalina, technická je nažloutlá zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28; Bezbarvý plyn zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • HNO3Kyselina dusičná zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Další názvy: Aqua fortis (silná voda) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Šalvostr zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Lučavka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Vzhled: Bezbarvá kapalina (čistá zbarvena do žluta) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • NiS

    Produkty:

    • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
      • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
    • S
      • Názvy: Síra zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, S zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
    • NOOxid dusnatý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
      • Další názvy: Kysličník dusnatý zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
      • Vzhled: Bezbarvý plyn zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
    • NiCl2