H2O + 2 SO2 + CaCO3 CO2 + Ca(HSO3)2

Reaktanty:

 • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • SO2Oxid siřičitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bezbarvá kapalina nebo bezbarvý plyn zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • CaCO3Uhličitan vápenatý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Kalcit zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Vápenec zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Aragonit zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bílý prášek nebo krystalky zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

 • CO2Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Karbid dioxid zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Kyselina dioxy-karbanoxylová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Suchý led (pevný) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bezbarvá plynná látka bez zápachu zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • Ca(HSO3)2