6 H2O (l) + 4 NO (g) 5 O2 (g) + 4 NH3 (aq)

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

4 NII + 20 e- 4 N-III (redukce)

10 O-II - 20 e- 10 O0 (oxidace)

Reaktanty:

 • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • NOOxid dusnatý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Kysličník dusnatý zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bezbarvý plyn zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

 • O2
  • NH3Azan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
   • Další názvy: Amoniak zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Čpavek zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
   • Vzhled: Bezbarvý plyn zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28