H2O + 2 CrO3 H2Cr2O7

Reaktanty:

  • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
    • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • CrO3Oxid chromový zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Vzhled: Temně červená až hnědá pevná látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

  • H2Cr2O7