H2O + 5 Ag+ + 3 CH3CH2O 5 Ag + 7 H+ + 2 CH3CH2COO-

Reaktanty:

  • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
    • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Ag+
  • CH3CH2O

Produkty:

  • Ag
    • Názvy: Stříbro zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, Ag zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
  • H+
  • CH3CH2COO-